KONTAKT

Agencja reklamowa w Krakowie iMEDIUS

iMEDIUS

iMEDIUS agencja reklamowa sp. z o.o.
ul. Mogilska 69
31-545 Kraków
tel.: 12 410 62 00
fax: 12 410 62 01

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: agencja@imedius.pl
tel.: 12 410 62 00
www.imedius.pl

Nasze studio pre-press

PUNKT
ul. Mogilska 69
31-545 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 12 410 62 30
fax: 12 410 62 01
hotline: 696 076 232
e-mail: punkt@punkt.krakow.pl
www.punkt.imedius.pl

NIP: PL 675-11-96-797 REGON 351553690
Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł
KRS: 0000112811, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt iMedius

kreacja ATL i BTL koncepcja materiałów, prace graficzne, teksty, skład i korekta outdoor, reklama prasowa materiały POS, standy, ulotki, broszury gadżety, opakowania identyfikacja wizualna newslettery, gazetki korporacyjne raporty roczne publikacje biznesowe, katalogi, albumy, kalendarze, kartki świąteczne bannery internetowe, strony www, e-broszury, mailing, prezentacje multimedialne eventy: targi, konferencje, imprezy integracyjne działania niestandardowe